آموزش Word 2013 ( قسمت دوم )

در قسمت اول آموزش Word 2013 به معرفی نرم افزار و محیط کار آن پرداختیم ، هم اکنون و در دومین قسمت از آموزش ورد … با ما همراه باشید .

قسمت دوم آموزش ورد ۲۰۱۳ : بررسی و معرفی گزینه HOME از زیر مجموعه Menu bar

منوی HOME :

با کلیک نمودن بر روی گزینه Home گزینه های ذیل برای شما ظاهر میشود که با استفاده از آن ها میتوانیم کارهای مختلف و مهم را انجام بدهیم :

  • Clipboard
  • Font
  • Paragraph
  • Styles
  • Editing

آموزش ورد ، Word 2013

  1. Clipboard

در این قسمت ابزار هایی مانند Cut ، Paste ، Copy و … قرار دارند که نوضیحات این دستورات را در ذیل میخوانیم :

Cut : توسط این دستور میتوانیم متن انتخاب شده را قطع نموده و به جای دیگر انتقال بدهیم البته متن قطع شده در Clipboard ذخیره میشود.

Copy : توسط این دستور میتوانیم متن انتخاب شده را کپی یا هم شکل آنرا بگیریم و در جای دیگر استفاده کنیم البته متن کپی شده نیز در Clipboard ذخیره میشود.

 Format Painter : هر گاه بخواهیم فرمت یک متن را انتقال بدهیم از این دستور استفاده میکنیم برای اینکار متنی که میخواهیم فرمت آنرا انتقال بدهیم  انتخاب نموده و بعد Format Painter را کلیک می کنیم و بعد متنی را که میخواهیم فرمت به آن انتقال پیدا کند را انتخاب میکنیم.

Paste : برای چسپاندن متنی که قبلا انتخاب شده است استفاده میشود،یعنی عمل Cut و Copy ما را نشان میدهد .

۲ . Font 

آموزش ورد 2013 ، word

Font : با استفاده از این آپشن میتوانیم شکل متن انتخاب شده را تغییر دهیم .

Font Size: با استفاده از این آپشن میتوانیم اندازه متن را تعیین کنیم.

Increase Font Size : از این جا میتوانیم با کلیک کردن اندازه متن را زیاد نمایم . اندازه متن به ترتیبی که در فونت سایز قرار دارد افزایش پیدا میکند .

Decrease Font Size : از این جا میتوانیم با کلیک کردن اندازه متن را کم نمایم . اندازه متن به ترتیبی که در فونت سایز قرار دارد کاهش پیدا میکند .

Change Case : توسط این آپشن میتوانیم نوع نوشتار متن را تعیین نمایم ، یعنی تعیین کنیم که متن به حروف بزرگ انگلیسی باشد و یا به حرف کوچک یا فقط حرف اول کلمه بزرگ باشد یا کوچک .

Clear All Formatting : :هر گاه ما به متن خود فرمتی داده باشیم، توسط این آپشن میتوانیم تمام فرمت های آنرا از ببریم.

Bold : این دستور متن ما را به صورت تو پر در میاورد .

Italic : این دستور متن ما را به صورت کج در میاورد .

Under Line : این دستور به زیر کلمه یا جمله خط میکشد .

Strike Through : این دستور بر روی متن ما خط درج میکند .

این دستور متن ما را به قاعده میبرد   : Subscript

Superscript : این دستور متن مارا به توان میبرد .

Text Effects and Typography : توسط این دستور میتوانیم به متن خود افکت ها و فن های چاپ را اضافه کنیم .

Text Highlighter Color: توسط این دستور متن خود را با استفاده از یک رنگ برجسته میکنیم .

Font Color : توسط این دستور میتوانیم رنگ متن خود را تغییر دهیم .

 

۳. Paragraph

آموزش ورد ،word 2013

Bullets : یک Bulleted List را شروع می نماید که این لیست متشکل از اشکال میباشد و شما میتوانید با کلیک نمودن بالای آن اشکال مختلف را انتخاب کنید.

Numbering : یک  Numbered List را شروع می نماید که این لیست بر اساس شماره , شماره گذاری میکند و با کلیک نمودن بالای آن میتوانید فرمت آنرا تغییر بدهید.

Multilevel List : این گزینه برای ما یک لیست چند طبقه را شروع مینماید.

Decrease Indent : این دستور پراگراف شما را حرکت میدهد و به حاشیه برگه نزدیک تر میکند .

Increase Indent : این دستور پراگراف را حرکت میدهد و از حاشیه دور تر میکند .

Left To Right Text Direction : این دستور متن را بر اساس خوانده شدن از سمت چپ به راست مرتب میکند . (برای متن های انگلیسی )

Right To Left Text Direction : این دستور متن را بر اساس خوانده شدن از سمت راست به چپ مرتب میکند . ( برای متن های فارسی و عربی )

Sort : متن انتخاب شده را به اساس شماره یا حروف به ترتیب مینماید .

Show/Hide : اگر این دستور فعال باشد میتوانیم ببینیم که پاراگراف ما در کدام قسمت ختم گردیده است .

Alignment Left/Center/Right : این دستورها برای جابجا کردن متن در صفحه بکار میرود . یعنی متوانیم متن را به سمت چپ ، مرکز و یا راست جابجا کنیم .

Justify : این دستور برای منظم کردن خطوط استفاده میشود .

Line And Paragraph Spacing : با استفاده از این دستور میتوانیم فاصله هرخط و هر پاراگراف را تعیین نمایم.

Shading : این دستور برای برجسته کردن و رنگ کردن هر سطر استفاده میشود .

Borders : با استفاده از این آپشن میتوانیم چندین کار را انجام بدهیم ،مثلا میتوانیم در اطراف متن یک Box ایجاد کنیم یا میتوانیم به سمت مشخص خط ایجاد کنیم و یا یک جدول ترسیم کنیم.

۴. Styles

آموزش ورد ، Word 2013

 

در این قسمت مدل های مختلفی برای متن به صورت پیش فرض قرار دارد که میتوانیم با انتخاب یکی از آنها از این مدل ها استفاده کنیم .

۵. Editing

آموزش ورد ، Word 2013

Find : با استفاده از این آپشن میتوانیم کلمه مورد نظر خود را در متن جستجو و در صورت وجود پیدا کنیم .

Replace : دستور Find و Replace مشابه هم میباشد چون توسط عمل جستجو کلمه مورد نظر یافت میشود و توسط دستور Replace آن کلمه تبدیل میگردد. یعنی در قسمت Find What عبارتی که میخواهیم یافت شود را نوشته و بعد از پیدا کردن کلمه مورد نظر در قسمت Replace With کلمه ای را که میخواهیم به جای آن کلمه جایگزین شود را مینویسیم.

Select : برای انتخاب کردن استفاده میشود .

Select All : تمام محتویات سند ما را انتخاب میکند.

Select Objects : تنها تصاویر و اشکال را برای ما انتخاب میکند .

Select Text with Similar Formatting : این گزینه تمام متن ها را ب استثنای Object ها انتخاب میکند .

Selection Pan : این گزینه نام  Object ها را میاورد و میتوانیم آنها را پنهان و یا حذف کنیم.

 

 

پایان /

 

TwitterGoogle+LinkedInTelegramFacebook

 

منبع : EasyToLearn.ir