آموزش word 2013 (قسمت سوم – کشیدن و درست کردن جدول )

در قسمت اول به صورت کلی نرم افزار Word رو معرفی کردیم و با محیط کار و اجزای آن آشنا شدیم .

در قسمت دوم ، تب Home و گزینه ها و دستورات و کارایی این تب بررسی شد .

و حالا در قسمت سوم …

قسمت سوم آموزش word 2013 :

رسم و درست کردن جدول ، روش های مختلف آن و راه های ادیت و تغییر جدول

با کلیک کردن بر روی منو Insert گزینه های زیر برای ما به نمایش در می آیند :

 • Pages
 • Tables
 • Illustractions
 • Apps
 • Media
 • Links
 • Comments
 • Header & Footer
 • Text
 • Symbols

آموزش Word 2013 - ورد 2013- ورد

 

۱ . Pages

Cover Page : در این قسمت ما میتوانیم برای متن خود مثل یک کتاب جلد انتخاب کنیم .

Blank Page : با استفاده از این دستور میتوانیم صفحه خالی ایجاد کنیم .

Page Break : برای رفتن به صفحه بعدی استفاده میشود . یعنی اگر متن ما در وسط های صفحه باشد ولی بخواهیم ادامه متن در صفحه جدید نوشته شود از این دستور استفاده میکنیم .

آموزش ورد 2013

۲ . Tables

Table : از این دستور برای درست کردن و یا کشیدن جدول استفاده میشود که به چند طریق مختلف امکان پذیر است .

با کلیک نمودن بر روی Table منو زیر باز میشود :

آموزش word

طریقه درست کردن جدول :

 1.  با کشیدن موس بر روی مربع های کوچک ما میتوانیم تعداد سطر و ستون ها را تعیین کنیم .
 2. Insert Table : با انتخاب این دستور میتوانیم جدول مورد نظر خود را با دادن تعداد سطر و ستون ایجاد کنیم .
 3. Draw Table : با استفاده از این دستور میتوانیم به صورت دستی و با کشیدن ،جدول خود را ایجاد و اندازه سطر و ستون ها و سلول ها را مشخص کنیم .
 4. Convert Text To Table : با استفاده از این دستور میتوانیم متنی که از قبل نوشتیم را انتخاب و آن را در جدول قرار دهیم .
 5. Excel Spreadsheet : این دستور برگه کاری و جدول برنامه اکسل رو برای ما ایجاد میکند .
 6. Quick Tables : جدول های آماده ای در این قسمت وجود دارد که میتوانیم از آنها استفاده کنیم .

نکته : با درست کردن جدول دو گزینه ( Tab ) جدید برای ما در Menu bar ایجاد میشود :

 1. Design
 2. Layout

محتویات تب Design عبارت است از :

 • Table Style Options
 • Table Style
 • Borders

آموزش ورد

Table Style Options :

Header Row : در اینجا تعیین میکنیم که جدول ما سطری برای عنوان داشته باشد یا خیر .

Total Row : با انتخاب این گزینه سطر آخر ما با فرمت خاصی مشخص میشود .

Banded Rows : این گزینه سطر های زوج و فرد را برای راحتی بیشتر رنگ و از هم متمایز میکند .

First Column : این گزینه در بعضی از استایل ها ستون اول را از بقیه ستون ها جدا میکند. ( در استایل هایی که ستون ها با خط از هم جدا نشده باشند )

Last Column : این گزینه در بعضی از استایل ها ستون آخر را از بقیه ستون ها جدا میکند. ( در استایل هایی که ستون ها با خط از هم جدا نشده باشند )

Banded Columns : این گزینه ستون های  زوج و فرد را رنگ و  از هم متمایز میکند .

 

Table Styles :

در این قسمت استایل های مختلفی برای جدول ها در نظر گرفته شده است که میتوانیم از آنها استفاده کنیم .

Shading : با استفاده از این دستور میتوانیم جدول خود را رنگ کنیم .

 

Borders :

در این قسمت میتوانیم اندازه خط های جدول ، رنگ ،  استایل خط ها و … را به دلخواه تغییر دهیم .

 

محتویات تب Layout عبارت است از :

 • Table
 • Draw
 • Rows & Columns
 • Merge
 • Cell Size
 • Alignment
 • Data

 

آموزش ورد 2013

Table

Select : با استفاده از گزینه های این دستور میتوانیم سطر ، ستون ، خانه های جدول و خود جدول را انتخاب کنیم .

View Gridline : هر گاه ما یک قسمت جدول را حذف کنیم و View Gridline را فعال کنیم آنگاه قسمتی از جدول را که حذف کرده
بودیم به شکل خط ضعیف ظاهر میشود که نشان می دهد این محل حذف شده است .

Properties : در این قسمت تنظیمات جدول را انجام میدهیم و همچنین میتوانیم برای جدول خود معلومات بنویسیم .

 

Draw

Draw Table : میتوانیم به صورت دستی جدول رسم کنیم .

Eraser : میتوانیم هر کدام از خط های جدول را پاک کنیم .

 

Rows & Columns

توسط دستورهای این قسمت میتوانیم ستون و سطر هایی را به سمت بالا ، پایین ، چپ و راست ایجاد کنیم .

 

Merge

Merge Cells : این گزینه برای ادغام کردن خانه های جدول به کار میرود .

Split cells : این گزینه برای جدا کردن و ایجاد خانه های جدید به کار میرود .

Split Table :این گزینه برای جدا کردن جدول استفاده میشود . و میتوانیم یک جدول را به چندین جدول جدا از هم تبدیل کنیم .

 

Cell Size :

AutoFit

AutoFit Contents : این گزینه خانه های جدول را کوچک میکند با این قابلیت که هنگام نوشتن در خانه ها ، خانه ها به اندازه متن بزرگ میشوند .

AutoFit Window : این گزینه خانه های هر سطر را هم اندازه میکند .

Fixed Column Width: این گزینه ستون ها را هم اندازه میکند .

Height : ارتفاع خانه های جدول را تعیین میکنیم .

Width : طول خانه های جدول را تعیین میکنیم .

Distribute Rows : هرگاه ارتفاع خانه های جدول ما نامنظم باشد توسط این دستور آنها را منظم میکنیم .

Distribute Column : هرگاه طول خانه های جدول ما نامنظم باشد توسط این دستور آنها را منظم میکنیم .

 

Alignment

در این قسمت تعیین میکنیم که متن ما در چه موقعیتی در خانه های جدول قرار داشته باشد .

Text Direction : در این قسمت جهت قرار گیری متن را داخل خانه های جدول نعیین میکنیم .

Cell Margins : با استفاده از این گزینه میتوانیم تعیین کنیم که متن ما چقدر از لبه های خانه جدول فاصله داشته باشد .

 

Data

Sort : از این دستور برای مرتب کردن جدول از نظر ترتیب حروف یا اعداد استفاده میشود .

Repeat Header Rows : هر گاه این گزینه را انتخاب کنیم در هر صفحه عنوان جدول را به طور تکراری میاورد.

Convert To Text : این گزینه جدول را حذف و فقط متن را به نمایش در می آورد .

Formula : با استفاده از این گزینه میتوانیم فرمول بنویسیم .

 

برای مشاهده آموزش قرار دادن عکس و فیلم در پاورپوینت بر روی جمله قرمز رنگ کلیک کنید .

TwitterGoogle+LinkedInTelegramFacebook

 

منبع : EasyToLearn.ir