مدلسازی پیچ گوشتی در کتیا

در ادامه مثال ها و تمرینات کتیا در این پست نحوه مدلسازی یک پیچ گوشتی را در نرم افزار کتیا آموزش میدهیم . کسانی که آموزش های سایت ما را دنبال کرده باشند به راحتی میتوانند این مدل سازی را انجام دهند .

مدلسازی دسته پیچ گوشتی با دستور Shaft

 1. از منوی Start گزینه Mechanical Design و از منوی بعدی گزینه Part Design را انتخاب کنید . در پنجره New Part دکمه OK را کلیک کنید .
 2. از درخت طراحی روی عنوان ZX Plane کلیک کرده و از نوار ابزار Sketcher با انتخاب دستور Sketch وارد محیط طراحی دو بعدی شوید .
 3. از نوار ابزار Profile  دستور Rectangle را انتخاب نمایید و مانند تصویر یک مستطیل ترسیم کنید . ( اگر به تصویر توجه کنید خواهید دید که قیود هندسی Horizontal و Vertical به طور خودکار روی اضلاع مستطیل ایجاد شده اند . علایم قیود H و V میباشد. )
 4. از نوار ابزار Constraint دستور Constraint را انتخاب کنید و مطابق تصویر ابعاد مستطیل را مقید نمایید .
  مدلسازی پیچگوشتی
 5. از نوار ابزار Profile دستور Arc را انتخاب نمایید .مطابق تصویر ابتدا در نقطه ای بالای ضلع مستطیل به عنوان مرکز کمان و سپس در دو نقطه روی ضلع بالای مستطیل به عنوان نقاط ابتدا و انتهای کمان کلیک نمایید. بدیهی است که قید هندسی انطباق (Coincidence) به طور خودکار بین نقاط ابتدا و انتهای کمان و ضلع بالای مستطیل ایجاد میگردد.دستور ARC
  دستور ARC
 6. از نوار ابزار Operation دستور Quick Trim را انتخاب نمایید و مطابق تصویر، قسمت نشان داده شده را کلیک نمایید تا حذف گردد .
 7. از نوار ابزار Constraint  دستور Constraint را انتخاب نمایید و سپس مطابق توضیحات تنظیمات را انجام دهید :
  با کلیک روی خط نشان داده شده طول آن را با انداره ۲۰ میلی متر مقید کنید .
  با کلیک روی کمان نشان داده شده شعاع آن را با مقدار ۳۰ میلی متر مقید کنید .
  با کلیک روی نقطه مرکز کمان و محور V فاصله بین آنها را با مقدار ۴۰ میلی متر مقید کنید .اندازه گذاری در Sketch
 8. با انتخاب دستور Exit Workbench از نوار ابزار Workbench از محیط Sketcher خارج شوید .
 9. از نوار ابزار Sketch Based Features دستور Shaft را انتخاب نمایید و مطابق تصویر و ادامه توضیحات تنظیمات را در پنجره نمایان شده انجام دهید :
  اگر در کادر Profile/Surface عبارت NO selection را مشاهده میکنید از درخت طراحی روی عنوان طرح دو بعدی Sketch.1 کلیک کنید .
  در کادر Axis راست کلیک کرده و XAxis (محور X) را به عنوان محور دوران پروفیل انتخاب نمایید.در کادر Limits کنترل کنید که مقادیر ۳۶۰ و ۰ به ترتیب در قسمت های First Angel و Second Angel به عنوان زاویه دوران پروفیل در دو جهت ساعتگرد و پادساعتگرد تنظیم شده باشد .تنظیمات دستور Shaft
  در نهایت دکمه OK را کلیک نمایید .

مدلسازی قسمت میانی پیچ گوشتی با دستور Pad

 1.  سطح نشان داده شده در تصویر را انتخاب نمایید و با انتخاب دستور Sketch از نوار ابزار Sketcher وارد محیط طراحی دو بعدی شوید. اگر کل مدل را در محیط گرافیکی مشاهده نمیکنید از نوار ابزار View دستور Fill All In را انتخاب نمایید .سطح
 2. از نوار ابزار Profile دستور Centered Rectangle را انتخاب نمایید و مطابق تصویر روی مبدا مختصات به عنوان مرکز مستطیل و روی نقطه دیگری از محیط گرافیکی به عنوان یکی از گوشه های مستطیل کلیک کنید .
  centered rectangle
 3. از نوار ابزار Constraint روی آیکن دستور Constraint دابل کلیک کنید و مطابق تصویر ابعاد مستطیل ترسیم شده را مقید نمایید.Centered rectangle
 4. با انتخاب دستور Exit Workbench از محیط دو بعدی خارج شوید.
 5. از نوار ابزار Sketch Based Features دستور pad را انتخاب نمایید و با اطمینان از اینکه طرح دو بعدی ترسیم شده مرحله قبلی ( Sketch.2 ) انتخاب شده است در پنجره نمایان شده در کادر First Limit در قسمت Length مقدار ۱۵۰ را وارد نمایید و دکمه OK را بزنید .مدلسازی قسمت میانی پیچگوشتی

مدلسازی قسمت انتهایی پیچ گوشتی با دستور Multi Section Solid

 1. تاکنون تمام طرح های دو بعدی که ترسیم کرده اید یا روی صفحات استاندارد و یا روی سطوح صاف مدل بوده اند .در این مرحله قرار است که طرح های دو بعدی روی صفحاتی به جز دو مورد مذکور ایجاد گردند لذا ابتدا باید صفحات مذکور ایجاد شوند . بعضی از نوار ابزار ها علیرغم اینکه در مسیر : View منوی Toolbars انتخاب شده اند، در صفحه نمایش مشاهده نمیشوند . با درگ نوار ابزار ها از گوشه سمت راست پایین صفحه نمایش به سمت محیط گرافیکی ،نوار ابزار های جدیدی نمایان میشوند که یکی از آنها نوار ابزار Reference Element میباشد . از نوار ابزار مذکور دستور Plane را انتخاب نمایید.
 2. مطابق تصویر و ادامه توضیحات ، تنظیمات را در پنجره دستور Plane برای ایجاد یک صفحه انجام دهید .
  از لیست Plane Type گزینه Offset From Plane را انتخاب نمایید .
  در محیط گرافیکی سطح نشان داده شده را انتخاب نمایید .سطح
  در قسمت Offset مقدار ۳۰ را وارد کنید و کلید Enter را بزنید .خواهید دید که یک صفحه با فاصله ۳۰ میلیمتر از سطح انتخاب شده در قسمت Reference ایجاد میشود.همچنین عنوان صفحه مذکور Plane.1 در درخت طراحی ثبت میشود .
 3. یکبار دیگر از نوار ابزار Reference Element دستور Plane را انتخاب نمایید و مرحله ۲ را تکرار کنید.با این تفاوت که در قسمت Reference صفحه ای که در مرحله ۲ ایجاد کردید را از درخت طراحی و یا محیط گرافیکی انتخاب کنید .در صورت نیاز دکمه Reverse Direction را انتخاب نمایید تا صفحه در حال ایجاد ( Plane.2 ) بعد از صفحه اول ( Plane.1 ) قرار گیرد .
 4. با انتخاب عنوان Plane.1 از درخت طراحی و دستور Sketch از نوار ابزار Sketcher وارد محیط طراحی دو بعدی شوید . از نوار ابزار View دستور Normal view را انتخاب نمایید تا از سمت دیگر عمود به Plane.1 به مدل نگاه کنید .
 5. از نوار ابزار Profile با انتخاب دستور Centered Rectangle یک مستطیل ترسیم نمایید به طوری که مرکز مستطیل منطبق بر مبدا متخصات باشد .
 6. با دابل کلیک روی آیکن دستور Constraint از نوار ابزار Constraint و با توجه به تصویر ابعاد مستطیل ترسیم شده را مقید کنید .اندازه گذاری در Sketch
 7. با انتخاب دستور Exit Workbench وارد محیط Part Design شوید .
 8. برای ایجاد یک طرح دو بعدی دیگر از درخت طراحی روی عنوان plane.2 کلیک کرده و با انتخاب دستور Sketch  وارد محیط طراحی دو بعدی شوید . از نوار ابزار View دستورات Fit All In و Normal View را انتخاب نمایید .
 9. از نوار ابزار Profile با دستور Centered Rectangle یک مستطیل ترسیم نمایید که منطبق بر مبدا مختصات باشد .
 10. با دابل کلیک روی آیکن دستور Constraint و مطابق تصویر ابعاد مستطیل ترسیم شده را مقید نمایید . ( طول ۲۰ و عرض ۴ میلیمتر )اندازه گذاری در Sketch
 11. با انتخاب دستور Exit Workbench از محیط طراحی دو بعدی خارج شوید .
 12. یکبار در محیط گرافیکی کلیک نمایید تا هیچ المانی در انتخاب نباشد و سپس از نوار ابزار Sketch Based Features دستور Multi Sections Solid را انتخاب نمایید و مطابق تصویر و ادامه توضیحات ، تنظیمات را انجام دهید :
  روی سطح نشان داده شده یکبار کلیک کنید و بدون انجام هیچ کاری بلافاصله روی کنج نشان داده شده از سطح در تصویر کلیک کنید . اگر جهت فلش نمایان شده روی کنج انتخاب شده به سمت راست نمیباشد،یکبار روی فلش مذکور کلیک نمایید .
  مطابق تصویر روی یکی از اضلاع مستطیل مربوط به Sketch.3 و یا در درخت طراحی روی عنوان Sketch.3 کلیک نمایید. اگر عنوان Closing point2 نمایان شده ، روی کنج نشان داده شده قرار نگرفت ، روی آن کنج کلیک کنید و در صورت مغایرت در جهت فلش نمایان شده با آنچه در تصویر نشان داده شده است ، یکبار روی فلش کلیک کنید .
  مطابق تصویر در محیط گرافیکی روی یکی از اضلاع مستطیل مربوط به Sketch.4 و یا در درخت طراحی روی عنوان Sketch.4 کلیک نمایید . در صورتی که عنوان Closing point3 نمایان شده ، روی کنج نشان داده شده در تصویر نباشد ، روی کنج نشان داده شده کلیک نمایید و همچنین در صورت مغایرت جهت فلش نمایان شده ، یکبار روی فلش کلیک کنید .Multi sections solid
  تا این مرحله ۳ المان انتخاب کرده اید که قرار است به ترتیب انتخاباشان به هم متصل شوند . نقاطی که روی هر المان به عنوان Closing point مشخص شدند، نقاطی میباشند که اولین اتصال پروفیل هااز طریق آنها انجام میگیرد و سپس در جهت فلش روی آنها ، اتصالات بعدی بین پروفیل ها انجام میشود . بدیهی است مکان این نقاط و جهت فلش روی آنها ، روی شکل نهایی حاصل از اجرای دستور موثر میباشد . در اینجا باید هر ۳ نقطه در یک امتداد و جهت فلش روی آنها همسو باشد .
  مطابق تصویر صفحه Coupling را انتخاب نمایید و از لیست Section Coupling گزینه Tangency را انتخاب کنید .تنظمیات Multi sections solid
  از پایین پنجره دکمه ok را کلیک کنید .مدلسازی در کتیا

گرد کردن گوشه های تیز مدل با دستور Fillet

 1. از نوار ابزار Dress Up Features دستور Edeg Fillet را انتخاب نمایید.
 2. لبه های نشان داده شده که یک لبه گرد میباشد را انتخاب کنید .edge fillet
 3. در پنجره دستور Edge Fillet در قسمت Radius مقدار ۲۰ را وارد و از پایین پنجره دکمه ok را کلیک نمایید .
 4. بار دیگر دستور Edge Fillet را انتخاب کنید ، ۴ لبه نشان داده شده در تصویر را انتخاب نمایید ، در پنجره دستور در قسمت Radius مقدار ۶ را وارد کنید و در نهایت کلید Enter را بفشارید .
  edge Fillet
  با انجام این کارآخرین مرحله از مدلسازی پیچ گوشتی به اتمام خواهد رسید و نتیجه کار به صورت زیر خواهد بود :مدلسازی پیچگوشتی در کتیا

پیش تر آموزش های زیر در سایت قرار گرفته است :

پکیج کامل و تصویری آموزش کتیا محیط Part Design شامل ۶ ساعت فیلم آموزشی و تمرینات مختلف و متنوع این محیط

آموزش محیط Sketcher

آموزش محیط Assembly Design

TwitterGoogle+LinkedInTelegramFacebook

 

منبع : EasyToLearn.ir